kulkommittén
testimonial-team
Eva Folkeson
Ledamot Kulkommittén

Eva Folkeson, Skäggetorpsgatan 10.

070-303 68 23
testimonial-team
Elisabeth Brandt - Öhrling
Ledamot Kulkommittén

Elisabeth Brandt – Öhrling, Storgården 37.

070-921 35 92
testimonial-team
Ingegerd Sjöqvist
Ledamot Kulkommittén

Ingegerd är även uthyrningsansvarig för Hellbergssalen i Gasellen. Ingegerd bor på Storgården 45.

073-0921203
testimonial-team
Turkan Soner
Ledamot Kulkommittén

Turkan Soner, Storgården 10.

013-177244
testimonial-team
Gun-Britt Svensson
Ledamot Kulkommittén

Gun-Britt, Klockaregården 20.

070-4338548

Vad gör Kulkommittén?

KUL står för kultur, utbildning och ledarskap. Kulkommittén har i sitt arbete till uppgift att planera och genomföra aktiviteter och sammankomster för alla i föreningen gällande kultur, utbildning och ledarskap.

Kulkommittén ska informera alla medlemmar om vilka aktiviteter och utbildningar som kommer att erbjudas under året. Detta görs via HSB brf. Gasellens hemsida, anslagstavlan utanför föreningshuset och via anslag i trapphusen.

Kulkommittén handhar bokning och avtalsskrivning gällande Hellbergssalen.

Vill du engagera dig i Kulkommittén?

Kulkommittén bedriver ett mycket viktigt socialt arbete. Känner du att det är något du brinner för och vill engagera dig i? Kontakta föreningens valberedning och anmäl ditt intresse för att vara med i Kulkommitté.

Gör skillnad, engagera dig i föreningens arbete.