Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan vara bygglovspliktiga och intrång på byggnadsminnesmärkta fastigheter. Altaner får brukas av den boende men ansvaret är fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen). Enligt § 31 (och §32) i föreningens stadgar (HSB:s normalstadgar 2011 version fem) är bostadsrättsinnehavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar vad gäller skötsel av marken och uteplatsen.

Det är inte heller tillåtet att, utan tillstånd från styrelsen, ta mark i besittning och anlägga rabatter, odlingslotter eller annat. Marken tillhör föreningen.

Det är inte tillåtet att göra ändringar på befintlig altan. Det är inte tillåtet att ta mark i besittning och anlägga rabatter, odlingar eller annat.

Dessa regler är i linje med fastslagna trivselregler (2017), bostadsrättsföreningens stadgar (HSB:s normalstadgar 2011 version fem) och med Bostadsrättslagen (1991:614).

Enligt utdrag ur föreningens stadgar § 38 gäller:

”Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler. Om det förekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs upp med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.”

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Gasellen har genom åren arbetat för att bibehålla områdets karaktär vad gäller arkitektonisk utformning av fastigheterna.

Styrelsen har en grundinställning kring att hålla en god ordning i området och arbetar ständigt med en översyn för att hitta en balans när det gäller området som helhet med bevarande av bebyggelse, grönytor och lämplig växtlighet.

Vid överträdelser kan det bli aktuellt med anmodan (varning), uppsägning av medlemskap och i förlängningen förverkande av bostadsrätt. Följ reglerna utan undantag.

Kontakta styrelsen eller vicevärden vid frågor.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Styrelsen

Valda av föreningsstämman StyrelseordförandePer Blomberg Vice styrelseordförandeEwa Kindstrand SekreterareEls-Britt Calderyd Vice sekreterareAnnelie Hjalmarsson LedamotLeon Peijic LedamotIbrahim Azizi HSB-ledamotThomas…
Läs mer

Pool och studsmatta

Det är inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på altanen – och inte på HSB brf. Gasellens…
Läs mer

Trivselregler

Antagna på extrastämma 2017-03-30 och föreningsstämma 2017-04-28. Reviderade våren år 2020. FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för…
Läs mer

Vicevärden

Ska du renovera ditt badrum eller kök? Behöver du ta ut pengar från den inre fonden.Vicevärden är styrelsens…
Läs mer

Valberedningen

Engagera dig i föreningen Vill du engagera dig i föreningen? Vill du veta mer om boendeformen bostadsrätt? Du…