Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av informationsskärmar i trapphusen.

BrandFactory (www.brandfactory.se) är totalleverantör av visuell kommunikation (med projektledare, kreatörer och specialister). Kabeldragning är genomförd av Bravida och samma företag kommer att inom kort att inleda montering av skärmar i trapphusen.

All information kommer att presenteras på dessa skärmar.

Beslutet samstämmer med planerade åtgärder från underhållsplanen, som har presenterats på tidigare föreningsstämmor.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Höjning av månadsavgifter

Hej medlem! Styrelsen för HSB brf. Gasellen hade budgetmöte den 31 oktober. Planeringen inför år 2024 är påbörjad…
Läs mer

Kameraövervakning i soprum

År 2015 tog dåvarande styrelsen ett beslut om att installera övervakningskameror i två soprum för vidare utvärdering. Efterföljande…
Läs mer

Containers

Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I…