Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I dessa containrar går det bra att slänga saker som inte får slängas i föreningens återvinningsstationer.

Men du får INTE slänga:
Spisar, kylskåp, frysskåp, övriga elprodukter, färgburkar eller brandfarliga vätskor.
Ovan listat avfall kan i stället lämnas på en lokal återvinningscentral.

Mindre elektroniskt avfall kan lämnas i föreningens återvinningsstationer på Storgården 2 och Storgården 40.

Återbruk

I samband med att containrar ställs upp i området kan ni placera det ni vill skänka utanför containrarna.

Föreningens återbruk tar exempelvis emot:
Mindre möbler, leksaker, porslin (ej hela serviser), köksredskap, tavlor.

Ej kläder eller stora tunga möbler.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Motioner

Senast den 28 februari ska motioner vara inlämnade. Lämna i vicevärdens brevlåda vid Skäggetorpsgatan. Motioner till föreningsstämman Motioner…
Läs mer

Kallelse extrastämma 19 april

Kallelse, information, dagordning och förslag till nya stadgar finns under dokument. (klicka på länken). Kallelsen finns även publicerad…
Läs mer

Laddstolpar

I enlighet med tidigare utskickad information har arbetet med laddstolpar påbörjats. Styrelsen har undersökt intresset. Ett antal medlemmar…