Ungefär 80 medlemmar och några stämmofunktionärer deltog på föreningsstämman den 9 maj. Stort tack till alla som deltog.

STYRELSE 2023 – 2024
Ordförande Per Blomberg
Vice ordförande Ewa Kindstrand
Sekreterare Emma Lundqvist
Vice sekreterare Els-Britt Callderyd (nyval)
Ledamot Annelie Hjalmarsson
Ledamot Ibrahim Azizi
HSB-ledamot Linda Karlsson

Valberedning 2023 – 2024
Ordförande Elisabeth Brandt-Öhrling
Ledamot Ina Nygren
Ledamot Alfred Lilja
Ledamot Damir Cehic (nyval)

Revisorer 2023 – 2024
Revisor Per-Olof Andersson
Ersättare Frank Osvold

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Avgiftshöjning 2022

Årsavgifter för år 2022 Styrelsen hade budgetmöte den 18 oktober. Styrelsen tog beslut om att höja årsavgifterna med…
Läs mer

Containers

Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I…
Läs mer

Kallelse extrastämma 19 april

Kallelse, information, dagordning och förslag till nya stadgar finns under dokument. (klicka på länken). Kallelsen finns även publicerad…
Läs mer

Laddstolpar

I enlighet med tidigare utskickad information har arbetet med laddstolpar påbörjats. Styrelsen har undersökt intresset. Ett antal medlemmar…
Läs mer

Sök till valberedningen

Idag består valberedningen av tre personer. Inför kommande period letar vi efter en fjärde person. Vill du vara…
Läs mer

Föreningsstämma 29 april

Information till medlemmar inför ordinarie föreningsstämma för HSB brf. Gasellen i LinköpingStyrelsen för HSB brf. Gasellen har vid…