Aktuellt underhåll

Här kan du läsa om pågående, aktuella och avklarade underhållsåtgärder.

Underhållsplanen

HSB brf. Gasellen är en HSB-certifierad förening. Styrelsen anstränger sig för att ge alla medlemmar viktig information och redovisa planering av ekonomi och förvaltning.

För att kunna lämna viktig information har styrelsen låtit göra en avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos.

Underhållsplanen visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta.

Underhållsplanen uppdateras i regel minst en gång per år.

Pågående arbeten år 2018
 • Målning av altaner (tredje omgången)
 • Målning av cykelhus (målning av resterande hus)
 • Målning av tvättstugor (målning av resterande tvättstugor)
 • Målning av garage
 • Behovsasfaltering av utsatta områden
 • Energioptimering (utbyte av undercentraler, innegivare, P1- och P2-garage)
 • Byte av träpanel
 • Renovering av belysningsstolpar
 • Översyn av garagebelysning
Planerade arbeten år 2018 – 2022
 • Asfaltering (2020)
 • Målning av soprum (2018 – 2019)
 • Målning av altaner (2018 – 2019)
 • Uppdateras fortlöpande
Klara arbeten
 • Byte av 546 lägenhetsdörrar
 • Digitalt inpasseringssystem
 • Byte av tak på samtliga fastigheter
 • Relining av avloppsstammar
 • Elrenovering i samtliga 546 lägenheter
 • Värmerenovering
 • Byte av samtliga fönster och balkongdörrar
 • Målningsarbeten källare
 • Installation av 97 balkongtak
 • Byte av trapphusdörrar
 • Postfack