Felanmälan till vicevärden

Läs gärna igenom Vem ska underhålla bostadsrätten?
Vem ska underhålla bostadsrätten?

Underhållsansvaret regleras i sin helhet av bestämmelserna i 7 kap 2 §, 4 § och 12 § bostadsrättslagen med de förtydliganden och avvikelser som anges i underhållsparagraferna i föreningens stadgar*. Du hittar dem i bifogad fil längre ner på sidan.
För HSB bostadsrättsföreningar som antagit 2011-års normalstadgar gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens
inre.

Läs mer i bifogad fil.

Felanmälan

Vid akuta fel (t.ex. vattenskada, stopp i avlopp) som behöver omedelbar hantering: kontakta jouren på HSB. Observera att det endast gäller AKUTA fel. Övriga ärenden felanmäler du till vicevärden Mats Wall. Använd formuläret här bredvid eller mejla Mats via mats.wall@hsb.se.

Vems ansvar är det för olika fel i din bostadsrätt? Läs i ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” ovan.

Vid oklarheter, kontakta alltid vicevärden innan du gör beställningar av arbeten. Beställningar gjorda av dig kan debiteras dig personligen.

Vicevärdsexpeditionen:

Skäggetorpsgatan 6,
586 44 Linköping

Telefon:  013-470 78 50

Beskriv felet

Jag har läst "Vem ska underhålla bostadsrätten" och accepterar denna

HSB brf. Gasellen i Linköping är en av Östergötlands största föreningar med 546 bostadsrätter.

Besöksadress:

Skäggetorpsgatan 6
586 44 Linköping

Telefon: 013-470 78 50

Tider:

Telefontid måndag-torsdag: kl.08.00 – 09.00.

Besökstider:  tisdagar kl.19.00-20.00 och torsdagar kl.09.00-10.00.