Föreningsstämman flyttad

                                                                                                                                       

VIKTIG INFORMATION

Spridningen av Coronaviruset i vårt samhälle ökar och är ett tilltagande hot mot folkhälsan. Nu behöver alla hjälpas åt för att begränsa smittspridningen och värna om de som är mest utsatta samt minska trycket på sjukvården. Baserat på detta har vi beslutat vidta vissa försiktighetsåtgärder.

FÖRENINGSSTÄMMAN FLYTTAS FRAM

Styrelsen för HSB brf. Gasellen har beslutat att flytta föreningsstämman till den 26 maj.


Årsredovisning och formulär för poströstning har delats ut i alla postfack. Lämna in senast den 22 maj i vicevärdens brevlåda.

ALLA GEMENSAMMA UTRYMMEN STÄNGS

Styrelsen har beslutat att omgående stänga alla gemensamma utrymmen i föreningen.

Det innebär att ingen har tillträde till gemensamma utrymmen såsom Hellbergssalen, gym, bibliotek, bastu eller snickerilokalen. Lokalerna stängs och hålls låsta tills vidare.

UTHYRNING AV HELLBERGSSALEN

Alla nuvarande bokningar av Hellbergssalen ställs in tills vidare. Inga nya bokningar kommer att kunna göras under överskådlig tid. Om du har bokat lokalen så gäller inte den bokningen längre. Detta med hänvisning till rådande läge.

Observera att inga undantag kommer att göras – oavsett skäl.

Tack för din förståelse!

Styrelsen för HSB brf. Gasellen genom,

Per Blomberg                                                                                  Ewa Kindstrand

Styrelseordförande HSB brf. Gasellen                                        Vice ordförande HSB brf. Gasellen