HSB brf. Gasellen – högtflygande planer Vi satsar på framtiden!

Föreningen har en stor solcellsanläggning som producerar mängder med ren energi. Brf. Gasellen arbetar för en hållbar utveckling.

Fakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen bildades år 2010 genom fusion av HSB brf. Skäggetorp 1 och 2. De fusionerade föreningarna bildades 1965-1966 och dess hus stod inflyttningsklara med början av år 1966. Sista inflyttningarna skedde under år 1968.

Föreningens hus omfattar 546 bostäder med en sammanlagd yta av 45 490 kvadratmeter, hyreslokaler med sammanlagd yta av 1 509 kvadratmeter, 217 garage och 351 bilplatser. Medelytan för bostäder är 83 kvadratmeter.

Solceller

Föreningen har en stor solcellsanläggning. Ungefär en tredjedel av energibehovet i aktuella fastigheter täcks av egenproducerad el.

Klicka på denna länk för att se solcellsproduktionen i realtid hos HSB brf. Gasellen.

Sakinformation om solcellerna går att läsa i följande punkter:

  • Nettokostnad, dvs totalkostnad minskad med statliga bidrag: högst 10 milj kr (bruttokostnad ca 15 milj kr)
  • Beräknad elproduktion: ca 650 000 kWh/år (ca 1/3 av föreningens totala årsförbrukning)
  • Beräknad driftkostnadsminskning: ca. 600 000 kr/år
  • Minskade fasta kostnader 600 000 kr/år (föreningen har övergått till s.k. gemensamhetsel; innebär att föreningen köper upp all el och tar ut kostnaden för resp lghs elförbrukning; innebär att mätpunkterna (abonnemangen) minskats med 600 stycken.
  • Avskrivningstid: knappa 7 år
  • Beräknad livslängd: ca 25 – 30 år (kanske upp mot 75 år)
  • Minskat koldioxidutsläpp: ca 400 ton/år
  • Takyta som täcks av solceller: ca 5 000 kvm
  • Antal hus på vilka solceller hittills monterats: ca. 25 stycken