Föreningen i siffror

HSB brf. Gasellen i Linköping

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för
permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrättsföreningen har sitt säte i Linköpings kommun.
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har valt att
redovisa enligt K3.

Bostadsrättsföreningens bildades 2010 genom fusion av HSB brf Skäggetorp 1 och 2. De fusionerade
föreningarna bildades 1965/1966 och deras hus stod inflyttningsklara med början år 1966. Sista
inflyttningarna skedde under år 1968.

Föreningen äger fastigheterna Gasellen 1, 2, 3, och 6 med adress Storgården 1-19, 23-51 och 2-56,
Klockaregården 1-35 och 2-26 samt Skäggetorpsgatan 7-15 och 6-14.

Fastighetsuppgifter

Föreningens hus omfattar 546 bostäder med en sammanlagd yta av 45 590 kvm. Hyreslokaler med en
sammanlagd yta av 1 509 kvm, 217 garage och 351 bilplatser. Medelytan för bostäder är cirka 83 kvadratmeter.

Fördelning av bostäder och yta
1 rum: 28 lägenheter, 1 250 kvadratmeter.
2 rum: 166 lägenheter, 11 336 kvadratmeter
3 rum: 205 lägenheter, 18 255 kvadratmeter
4 rum: 143 lägenheter, 14 203 kvadratmeter
5 rum: 4 lägenheter, 446 kvadratmeter

Totalt antal lägenheter: 546 stycken.
Total yta: 45 490 kvadratmeter.

Garage 217 stycken.
Bilplatser 351 stycken.

Det är separat kö till parkeringar och garage. Kontakta vicevärden vid frågor.