Planerade arbeten

HSB brf. Gasellen är en progressiv förening. Styrelsen anstränger sig för att ge alla medlemmar viktig information och redovisa planering av ekonomi och förvaltning.

För att kunna lämna viktig information har styrelsen låtit göra en avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos.

Underhållsplanen visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta.

Underhållsplanen uppdateras i regel minst en gång per år.

PÅGÅENDE ARBETEN ÅR 2023

 • Renovering och förnyelse av lekplatser (fokus på lekplatsen vid Klockaregården 7, 9 och 11
 • Byte av stora inpasseringsporten på P2-garaget
 • Målning av altaner
 • Målning vindskivor
 • Nya cykelhus på utvalda adresser
 • Byte av träpanel
 • Nya metallstaket (byte från trästaket)

PLANERADE ARBETEN ÅR 2023 – 2028

 • Renovering av trapphus
 • Renovering av P2-garaget.
 • Målningsarbeten fasader
 • Metallstaket
 • Belysning
 • Digitalt informationssystem

KLARA ARBETEN

 • Asfaltering
 • Digitalt informationssystem i trappuppgångar
 • Asfaltering av parkeringsytor (vid Klockaregården 2 – 4)
 • Låsbyte till ILOQ
 • Målning vindskivor
 • Nya cykelhus på utvalda adresser
 • Energioptimering (utbyte av undercentraler, innegivare, P1- och P2-garage)
 • Målning av tvättstugor
 • Målning av cykelhus
 • Målning av garage
 • Målning av altaner
 • Byte av 546 lägenhetsdörrar
 • Digitalt inpasseringssystem
 • Byte av tak på samtliga fastigheter
 • Relining av avloppsstammar
 • Elrenovering i samtliga 546 lägenheter (byte av all el)
 • Värmerenovering
 • Byte av samtliga fönster och balkongdörrar
 • Målningsarbeten källare
 • Installation av 97 balkongtak
 • Byte av trapphusdörrar
 • Postfack