Revisorer

En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

Bostadsrättsföreningar ska ha minst en revisor. Det kan vara lämpligt att välja en eller flera revisorssuppleanter.

Revisorn har till uppdrag att granska föreningen. Granskningen avser främst ekonomisk kontroll (siffergranskning) och förvaltningskontroll (att styrelsen sköter sitt uppdrag). I förvaltningskontrollen ingår att revisorn även granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är en rapport över vad som har förekommit i föreningen.

Revisorerna väljs på föreningsstämman.

HSB brf. Gasellens föreningsrevisorer

Föreningsrevisor
Per-Olof Andersson
Mejl: perolof.andersson@hsbgasellen.se

Revisorssuppleant
Frank Osvold
Mejl: frank.osvold@hsbgasellen.se