Trivselregler

Antagna på extrastämma 2017-03-30 och föreningsstämma 2017-04-28. Reviderade våren 2022.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för alla! För dig som bostadsrättsinnehavare, för övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende och även hantverkare som utför arbete i bostadsrätten.

VÅRA LÄGENHETER

OMBYGGNAD OCH RENOVERING

 • Vissa byggtekniska förändringar i din bostadsrätt kräver styrelsens godkännande.
 • Rådfråga alltid vicevärden eller styrelsen vid frågor rörande renovering.
 • Du behöver ha styrelsens medgivande och följa de anvisningar som styrelsen ger till exempel när det gäller rivning av väggar, köksrenovering och renovering av badrum. Även när det gäller byte av fläktkåpa i köket, montering av markis eller solskydd på balkongen.
 • För smidig hantering av ärendet: gör en enkel ritning eller skiss där du förklarar önskade förändringar.
 • Du får inte själv göra VVS- eller elarbeten utan behörighet, då gäller inga försäkringar. VVS- eller elarbeten ska alltid utföras av godkänd fackman.
 • Bostadsrättsföreningen står för byte av golvbrunn vid badrumsrenovering. Kontakta vicevärden
 • Skåpsdörren (i badrummet) för på-/avstängning av vatten och värme måste vara minst 60 x 60 centimeter.
 • Renoveringsarbeten bör inte ske mellan klockan 21.00 och 07.00 under

vardagar och mellan klockan 21.00 och 09.00 under helgdagar. Informera gärna dina grannar innan renovering för att undvika osämja.

BALKONGER OCH ALTANER

Låt balkongen och altanen bli en plats där vi kan njuta och umgås.

 • Undvik rökning med hänsyn till grannar. Visa hänsyn och rök inte på din balkong eller altan så att dina grannar störs av rök och lukt.
 • Grillning på balkonger och altaner får endast ske med elgrill.
 • Fågelmatning är inte tillåten. Det gäller i hela området, även på marken, i träd och i buskar.
 • Balkonglådor, paraboler eller annan utrustning får inte hänga på utsidan av balkongen eller altanen. Dessa måste vara förankrade på insidan av balkongen eller altanen.
 • Uppsättning av utrustning i fasaden (t.ex. parabol eller markis) är inte tillåten. Kontakta vicevärden eller styrelsen vid frågor.
 • Se till att hålla balkong och altan i gott och städat skick.
 • Kyl- och frysskåp får inte att förvaras på balkonger eller på uteplatser av säkerhetsskäl.
 • Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att ha badpooler, studsmattor eller liknande på altanen.
 • Altanen och all mark däromkring tillhör föreningen. Ingen ombyggnad eller odling är tillåten utan styrelsens tillåtelse.
 • Allmän förvaring på altan och balkong är inte tillåtet. Du får inte förvara bildäck och annat på balkongen.
 • Kontakta alltid styrelsen och vicevärden vid eventuella montage av kattnät och annat.
 • Ändring och tillbyggnad av altan eller balkong är inte tillåten.
 • Ändring av mark och uppförande av rabatt eller plattor kräver styrelsens tillåtelse.
 • Parkering av bensindrivna fordon (t.ex. moped) eller eldrivna fordon är inte tillåtet på altaner eller balkonger.

LJUD I LÄGENHETEN

 • Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Begränsa ljud från t.ex. TV, musikanläggning och annan utrustning. Det gäller särskilt efter klockan 22.00.
 • Visa hänsyn under alla dygnets timmar.
 • Håll din altan eller balkongdörr stängd om du spelar musik eller ägnar dig åt högljudda aktiviteter. Ljud transporteras lång väg.
 • Visa hänsyn till din granne vad gäller användandet av tvättmaskin och torktumlare efter klockan 22.00.
 • Renoveringsarbeten bör inte ske mellan klockan 21.00 till 07.00 under vardagar och mellan klockan 21.00 och 09.00 under helgdagar.
 • I flerfamiljshus förväntas du tåla normala boendeljud. Till exempel barnlek och annat. Tänk på att respektera dina grannar. För en dialog med dina grannar kring trivsel och ljudnivå. Ta kontakt med dina grannar i första hand. Om det inte hjälper, kontakta vicevärden och/eller styrelsen.

ALLMÄNNA UTRYMMEN

TRAPPHUS

 • Det får inte finnas något i trapphuset. Undantag: barnvagnar och rullatorer får stå på anvisad plats i mån av utrymme.
 • Vid renovering får inget stå i trapphuset. Inte ens under en kort tid. Inget får finnas i trapphuset.
 • I alla våra gemensamma lokaler och utrymmen är det rökfritt. Detta gäller även i och direkt anslutning till trapphus.
 • Om dörrar till trapphusen står uppställda eller olåsta, stäng dem och lås så att bara de som bor där kommer in.
 • Töm ditt postfack dagligen och ta med dig all post in i din bostadsrätt.
 • Lämna inte reklamblad eller gratistidningar i trapphuset.
 • I trapphuset får endast barnvagn och rullator finnas. Det gäller endast i mån av plats och endast på anvisad plats i trapphuset. Begränsa om möjligt förvaring av barnvagnar i trapphuset.
 • Det är inte tillåtet att ha någon dörrmatta utanför sin dörr.
 • Ställ inte ut sopor i trapphuset.
 • Allmänt förbud mot förvaring av allt i trapphuset, oavsett tidsperspektiv. Förbudet gäller t.ex. cyklar, leksaker, kläder, byggnadsmaterial, barncyklar, sparkcyklar, elcyklar, mopeder, pulkor, kälkar, blomkrukor, blomlådor, vaser, elbil, skor, skoställ, kartonger, flyttlådor och allt annat.
 • Utrymningsvägarna ska alltid vara helt fria. Det får aldrig finnas något som hindrar utrymningsvägarna i trapphusen. Det gäller oavsett tidsperspektiv.
 • Inga egna skyltar får sättas upp varken på väggar, dörrar eller postboxar.
 • Endast namnlappar godkända av föreningen får sättas upp på postboxar. Ta kontakt med vicevärden vid tveksamheter.

TVÄTTSTUGOR

 • Tvättstugan ska städas efter varje tvättpass och lämnas i städat skick.
 • Följ anvisningarna som finns i tvättstugan.
 • Läs noga hur maskinerna fungerar, maskinerna fungerar bättre och håller längre då.
 • Bokning sker via elektronisk tavla i tvättstugan.
 • Använd grovtvättstugan, vid baksidan av föreningshuset för att tvätta mattor och täcken.
 • Tvättstugan får endast användas av boende i föreningen och får ej bokas och användas i kommersiellt syfte.

Tänk på att information angående din bokning av tvättstugan lagras. Det innebär att allvarlig misskötsel kan leda till åtgärd från styrelsen.

CYKELFÖRRÅD

 • I cykelförråden i markplan förvaras cyklar som används. För säsongsförvaring hänvisas till cykelförråd i källarplan. Trasiga cyklar förvaras ej.
 • Endast cyklar får förvaras i cykelförråden. Eldriven mc, moped och eldriven moped samt liknande fordon, hänvisas till mc-garaget.
 • Förvaring av cyklar som används regelbundet har företräde framför cyklar som endast förvaras i cykelförråden. Använd ditt eget förråd för förvaring av cykel som inte används.

INNERGÅRDAR OCH UTEOMRÅDEN

 • Plocka gärna upp skräp och använd papperskorgarna. Det gör vårt område trevligare.
 • Släng inte hushållssopor i papperskorgarna. Använd sopkärlen i soprummet för det.
 • Hundar som vistas inom bostadsområdet ska vara kopplade och under uppsikt, och givetvis ska vi alltid plocka upp efter våra hundar, gäller även katter.
 • Använd gärna våra innergårdar för att umgås och för spel och lek. En levande utemiljö är viktigt för vår gemensamma trivsel.
 • Studsmattor, barnpooler, uppblåsbara leksaker, eller liknande får inte sättas upp på föreningens mark.
 • Umgås gärna på föreningens mark. Ta bort utemöbler, grillar och annat efter användning. Inget får förvaras på föreningens mark.
 • Framförande av fordon inom området får endast ske i undantagsfall, och vid i- och urlastning. Du får endast lov att ställa din bil, som längst under, sex minuter för i- och urlastning inom området. Tänk på att ställa bilen så att du inte hindrar övrig trafik, såsom utryckningsfordon och sopbilar med flera. Kör sakta, tänk på lekande barn.

AVFALL OCH SOPHANTERING

 • Det finns många soprum i föreningen. Om det är fullt i tunnorna där du brukar lämna sopor så gå till nästa rum.

I vissa soprum finns det kärl för grovsopor. Det gäller mindre sopor. Har du en större mängd grovsopor så finns det möjlighet att låna föreningens släpkärra för att köra grovsoporna till kommunens återvinning.

 • Det är inte tillåtet att lämna större mängder avfall i soprummen i samband med t.ex. renovering. Det åligger den enskilde medlemmen att själv se till att forsla bort avfallet.
 • Ställ inte ut skräp på golvet i soprummen. Det gäller allt. Släng på rätt plats och sortera rätt. Det gäller alla medlemmar och allt skräp. Följ instruktionerna.
 • Lämna glas på anvisad plats.
 • Kemikalier och vitvaror lämnas på kommunens återvinningsanläggningar.
 • Platta till kartonger och tryck ner i kärlen.
 • Överträdelser kan leda till vidare åtgärd från styrelsen. Det drabbar i förlängningen alla medlemmar i form av ökade sopkostnader. Sortera rätt och gör rätt för dig. Hjälp varandra att göra rätt.

Föreningen har tre soprum (Storgården 2, Storgården 40 och Klockaregården 14) där du kan lämna elavfall, gäller ej vitvaror. Vid nedskräpning och otillåten lämning i soprummen kan styrelsen vidta åtgärder mot enskild medlem.

GARAGE

 • Parkeringsplatser, garage och parkeringsplatser är till för föreningens medlemmar. Det krävs att du har en bil som används för att få hyra en parkeringsplats eller ett garage.
 • I parkeringshus och i termogarage förvaras motorfordon som används.
 • Ett motorfordon per garageplats. Med fordon räknas även elbil, moped eller motorcykel.
 • Kösystem finns till respektive garage.
 • I termogaragen får endast ett fordon finnas. Endast fordon och maximalt fyra extrahjul samt maximalt fem liter brännbar vätska. Ingen annan förvaring får förekomma.
 • Inga hyllor eller skåp får finnas i termogaraget.
 • I parkeringshusen P1 och P2 får det endast finnas ett fordon per plats.
 • Garage eller parkeringsplatser får inte användas för förvaring av utrustning.
 • Överträdelse av dessa regler kan leda till åtgärd från styrelsen och uppsägning av parkeringsplatsen.

TVÄTTHALL FÖR BILAR

 • Det finns två tvätthallar för tvättning av bilar.
 • Respektive tvätthall bokas på en elektronisk bokningstavla i direkt anslutning till tvätthallen.
 • Se till att återställa tvätthallen efter användning. Städa efter dig.
 • Töm och skölj ur hinken som finns i tvätthallen.
 • Ta vara på och släng eventuellt avfall. Stäng dörrarna ordentligt efter dig.
 • Tvätthallarna får endast användas av boende och får ej bokas och användas i kommersiellt syfte.
 • Överlåtelse av bokad tvättid är inte tillåten. Avboka din tid om du inte ska använda tvätthallen. Ansvaret för tvätthallen ligger på den medlem som har bokat den.

SERVICEPLATS OCH LADDSTATION FÖR BILAR

 • Serviceplatsen får endast användas vid service av bilen. Parkering är inte tillåten på denna plats.Tänk på att inte lämna bilen obemannad längre än sex minuter.
 • Parkeringsböter utfärdas vid obemannad uppställning.
 • På laddplatsen får endast elbil ställas i samband med laddning. Ingen annan användning är tillåten. Parkeringsböter utfärdas vid överträdelse.

 

SLÄPVAGNEN

 • Städa och tvätta släpet vid behov. Lämna släpet i gott och städat skick.
 • Anmäl eventuella fel direkt efter användning till vicevärden, via mejl eller via lapp i postlådan vid vicevärdskontoret.
 • Släpet får endast användas av medlemmar och inom närområdet.

Det är inte tillåtet att använda/transportera släpvagnen utanför Östergötlands län.


FÖRENINGSLOKALEN GASELLEN

 • Föreningslokalen hyrs endast ut till medlemmar i HSB brf. Gasellen, och medlem ska vara närvarande vid tillställning.
 • Av säkerhetsskäl får endast 132 personer vistas i lokalen samtidigt
 • Separata trivselregler för lokalen finns att tillgå hos vicevärden eller på föreningens hemsida.

GYMMET

 • Åldersgräns i gymmet är 16 år.
 • Inga ytterskor får användas i gymmet.
 • Städa efter dig och torka av maskiner, sätt tillbaka vikter och annan utrustning.
 • Se separat nyttjandeavtal för mer information.

SNICKERIET

 • Åldersgräns i snickeriet är 18 år.
 • Städa efter dig och se till att lokalen återställs i ursprungligt skick.
 • Använd inte maskiner eller utrustning som du inte har kunskap om. Rådfråga lämplig person vid tillfälle. Alla maskiner används på egen risk.
 • Se separat nyttjandeavtal för mer information.

BIBLIOTEK

 • Läser och lånar du böcker, se till att sätta tillbaka böckerna på respektive hyllor.
 • Lämna inte kvar skräp eller andra föremål i lokalen.
 • Tänk på att hålla en låg ljudnivå så att andra som befinner sig i lokalen kan läsa i lugn och ro.

ÖVERNATTNINGSRUM

 • Åldersgräns för att hyra övernattningsrummen är 18 år.
 • Städa efter dig och se till att rum och övriga utrymmen återställt i ursprungligt skick.
 • Om städning inte genomförs efter hyrning, debiteras och faktureras städning på hyrarens kommande månadsavgift.

BASTUN (STORGÅRDEN 13)

 • Städa efter dig och se till att bastun och övriga utrymmen återställs i ursprungligt skick.

PINGISLOKALEN (STORGÅRDEN 11)

 • Städa efter dig och se till att lokalen återställs i ursprungligt skick.

FELANMÄLAN

NÄR NÅGOT GÅR FEL…

 • Läs foldern ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” för detaljerad information om vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för. Är du osäker? Ring vicevärden.
 • Endast akuta fel bör anmälas till jouren. Det kan till exempel gälla vattenläckage eller andra väldigt akuta ärenden.
 • Tänk på att varje utryckning kostar mer än 3 000 kronor. Kostnaden kan i vissa fall bli din som bostadsrättsinnehavare.

VAD HÄNDER OM TRIVSELREGLERNA INTE FÖLJS?

Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du få bo kvar om inte trivselreglerna följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid förmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning (Bostadsrättslagen).

SJUKDOM, BRAND OCH BROTT

 • Om du misstänker att grannen är sjuk.

Sök kontakt med grannen och larma 112 om det är akut.

 • Vid misstanke om brand: larma 112, rädda och släck. Du kan vara den första som larmar. Det gör inget att det är flera som ringer. Det viktigaste är att du ringer.
 • Vid större störningar mellan husen och i trapphuset. Anteckna och dokumentera vad som sker och när. Är det en mindre störning så ring störningsjouren. Telefonnumret finns i trapphuset. Om du misstänker brottslig verksamhet ring 112.

Det bor över 1 000 personer i vår förening. Det händer jobbiga saker ibland, såsom att grannar beter sig hänsynslöst och stör mycket eller bedriver brottslig verksamhet. Tragiska saker som psykisk sjukdom och våld i familjer kan förekomma.

Ring 112 vid akuta fall. Kontakta vicevärden eller styrelsen vid frågor.