Valberedningen

Engagera dig i föreningen

Vill du engagera dig i föreningen? Vill du veta mer om boendeformen bostadsrätt? Du har möjligheten att påverka genom att engagera dig i föreningen. Anmäl ditt intresse till någon i valberedningen. Skicka ett mejl där du berättar om dig själv, din bakgrund och utbildning. Mycket välkommen med din intresseanmälan. Skicka den till någon av nedanstående medlemmar i valberedningen.

Valberedningen

Valberedningens ordförande
Håkan Jutterdal
Mejl: hakan.jutterdal@hsbgasellen.se

Ledamot
Alfred Lilja
Mejl: alfred.lilja@hsbgasellen.se

Ledamot
Mustafa Ghullam
Mejl: mustafa.ghullam@hsbgasellen.se