Integritetspolicy Gasellen

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – HSBGASELLEN.SE

Så behandlar HSB dina personuppgifter

Från och slutet av maj månad år 2018 gäller nya regler om personuppgifter (GDPR) i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling och möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade.

HSB Gasellen värnar alltid individens integritet. Centralt har HSB har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete med att säkerställa att våra medlemmars personuppgifter bara behandlas när det är motiverat. Vi arbetar också aktivt för att se till att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Bostadsrättsföreningen HSB Gasellen strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

Vad är då en personuppgift? Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig (t.ex. ett medlems- eller telefonnummer). De personuppgifter som HSB behandlar är sådana som behövs för att administrera ditt medlemskap i HSB, hantering av bosparande och eventuell andel i bostadsrättsförening, utskick av information m.m. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är tillåtet. Vi behandlar inte heller personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i respektive fall.

Personuppgifter samlas endast in när du skickar ett mejl via ”felanmälan”. I övrigt lagras ingen information. Genom att registrera ditt namn och din adress med webbplatsen ger du ditt samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter och kommunicerar med dig.