Styrelsen

Valda av föreningsstämman

Styrelseordförande
Per Blomberg
Mejl: per.blomberg@hsbgasellen.se

Vice styrelseordförande
Ewa Kindstrand
Mejl: ewa.kindstrand@hsbgasellen.se

Sekreterare
Els-Britt Callderyd
Mejl: els-britt.callderyd@hsbgasellen.se

Vice sekreterare
Annelie Hjalmarsson
Mejl: annelie.hjalmarsson@hsbgasellen.se

Ledamot
Leon Pejic
Mejl: leon.pejic@hsbgasellen.se

Ledamot
Ibrahim Azizi
Mejl: ibrahim.azizi@hsbgasellen.se

HSB-ledamot
Tomas Eckerud
Mejl: tomas.eckerud@hsb.se

Styrelsen arbetar utifrån en rad planeringsverktyg. Bland verktygen som styrelsen förfogar över kan nämnas underhållsplanen och en rad ekonomiska prognoser (t.ex. beräknade kostnadsökningar på fjärrvärme, låneränta o.s.v.).

Intresserad av att delta i styrelsearbetet

Är du intresserad av att veta mer om hur styrelsen i HSB brf. Gasellen arbetar? Gå gärna på några informationsmöten och ta del av aktuell information. Du kan även kontakta valberedningen och anmäla ditt intresse som framtida styrelseledamot.

Mycket välkommen!