VÄLKOMMEN TILL HSB BRF. GASELLEN I LINKÖPING

Här nedan följer en praktisk information om saker som kan vara bra att veta när du flyttar in i din nya bostad.

PARKERINGSPLATS OCH GARAGE

För bostadsrättsinnehavarnas bilar finns parkeringsplatser att hyra i mån av plats, såväl inomhus som utomhus. Observera att parkeringsplats eller garageplats inte följer med vid köp av bostadsrätten. De fördelas efter platser i aktuell kö. Tag kontakt med vicevärden och anmäl ditt intresse till honom. Besöksparkeringen är avgiftsbelagd och är endast till för våra besökare.

BILTRAFIK I OMRÅDET

Om du köpt tyngre varor är det tillåtet att köra in i området för ur- och ilastning. Längsta tillåtna tid för detta är elva minuter. Vid in- eller utflyttning, vänd dig till vicevärden så får du ett tillfälligt P-tillstånd.

BILTVÄTT

Föreningen har två tvätthallar för fordon. Bokning sker med tagg på en digital tavla utanför tvätthallarna. De ligger i garagelängan närmast parkeringshus P2 på Skäggetorpsgatan.

Ingen bilvård, reparationer eller däckbyte får förekomma i tvätthallarna.

Separat plats med eluttag där du kan dammsuga bilen finns i anslutning till tvätthallarna.

CYKELPARKERING

Cyklarna parkeras i cykelställ, förvaringsrum i källare eller i separata cykelbodar på gårdarna.

FÖRRÅDSRUM

Till samtliga lägenheter hör ett förråd, i källare- eller på vindsplan. Önskas du hyra ytterligare förrådsutrymme, tag kontakt med vicevärden.

GÄSTRUM

När du får besök finns det två gästrum att hyra. De finns på Storgården 40, bredvid fastighetsskötarlokalen. Bokning via bokningstavlan i föreningshuset Gasellen.

BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Bredband och fast telefoni finns i alla lägenheter och ingår i avgiften. Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget. När du önskar ansluta dig till det ring 0770-777 000. Ange att du bor i Brf HSB Gasellen. Du kan naturligtvis ha avtal med andra bredbands- eller telefonbolag, men avgiften för gruppanslutningen kan inte tas bort. Föreningens TV-utbud kommer från ComHem och innehåller 18 kanaler. Observera att paraboler inte får sättas upp på fasad, husvägg eller balkongräcke. Kontakta vicevärden för vidare information.

TVÄTTSTUGOR

Nära din bostad finns det en tvättstuga.

En grovtvättstuga finns mellan parkeringshuset P2 och föreningshuset Gasellen.

För att komma in i tvättstugorna och för bokning av tvättid använder du din tag.

För allas trevnad, kom ihåg att städa efter dig och respektera bokade tider.

SOPRUM

I området finns flera soprum för hushållssopor. Matavfall sorteras i en grön påse som kastas i samma kärl som övriga hushållssopor. De gröna påsarna hämtas i grovtvättstugan.

Separata kärl för plast, metall, tidningar och kartonger finns också i soprummen.

Det finns två (2) särskilda soprum för eltekniskt avfall.

Glasbehållare för flaskor och burkar är uppställda på Skäggetorpsgatan.

Observera att alltid vara noga med sorteringen av sopor. Följ Tekniska Verkens anvisningar.

Möbler och skrymmande avfall forslas bort av de boende. Närmaste avfallsanläggning finns i Malmslätt.

En släpkärra finns att låna och den bokas på en bokningstavla i föreningshuset Gasellen.

FELANMÄLAN

HSB Boservice ansvarar för fastighetsskötsel och reparationsarbeten inom bostadsrättsföreningen. Felanmälan sker via telefon 020-140 16 16 eller via webbformulär på hemsidan. Felanmälan på tvättstugor ska meddelas direkt till vicevärden. Är du osäker vilka fel som föreningen står för, kontakta alltid vicevärden. Bostadsrättsinnehavaren kan mot kostnad beställa el- och VVS-arbeten av HSB Boservice. Kontakta vicevärden först.

LÅS

Föreningen bytte låssystem till ILOQ under våren år 2020. Tre (3) stycken nycklar samt tre (3) tags medföljer varje lägenhet. Tillverkning av borttappade nycklar ska göras hos CERTEGO och kan endast ske genom rekvisition från Vicevärd. Bostadsrättsinnehavaren bekostar detta.
Om flera nycklar saknas sker låsbyte på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Meddela Vicevärden omgående om du tappar en tag, då den måste spärras.

För att komma in i trapphusen kan du använda nyckel, tag eller portkod.

Portkoden är unik för varje lägenhet.

POSTBOX

Postbox finns i trapphusen. Två (2) nycklar medföljer till boxen.

ELAVTAL

Föreningen har ett gemensamhetsavtal vad gäller elavtalet. Det innebär att den fasta kostnaden är lägre än om du själv skulle stå för avtalet. Kostnaden för elförbrukning betalas via månadsavgiften med en fördröjning på 3 månader.
Vid avflyttning får säljare och köpare reglera detta själva.

TILLÄGGSFÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTT

Föreningen har tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätt till alla boende i HSB Gasellen. Du behöver endast teckna en grundförsäkring.

STADGAR

Föreningens stadgar finns att ladda ner på föreningens hemsida.

INRE REPARATIONSFOND

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnader för underhåll.

I HSB:s informationsbroschyr “Vem skall underhålla bostadsrätten” kan man på ett lättförståeligt sätt utläsa vem som ansvarar för vad. Informationsbroschyren kan fås av vicevärden.

Till din bostadsrätt finns det en reparationsfond ansluten. En del av din månadsavgift avsätts för inre underhåll. Du kan använda pengarna i fonden för att göra underhåll och förbättringar av din bostadsrätt. Kontakta vicevärden för mer information.

FÖRENINGSHUSET GASELLEN

Föreningshuset Gasellen med samlingslokalen Hellbergssalen går att boka för dig som bor i föreningen. Kontakta vicevärden för mer information.

ÖVRIGA MEDLEMSFÖRMÅNER

  • Bastu finns i källaren Storgården 13.
  • Boulebana på baksidan av Storgården 8.
  • Gymanläggning finns i föreningshuset Gasellen
  • Pingislokal finns i källaren Storgården 13.
  • Snickerilokal finns i föreningshuset Gasellen.

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Föreningen skickar ut ett informationsblad 10 – 12 gånger per år. De går även att läsa på vår hemsida.

BRF. HSB GASELLENS VICEVÄRD

Föreningens vicevärd heter Mats Wall. Vicevärden är din första kontakt med föreningen. Du vänder dig till honom för att som nyinflyttad få information om allt du behöver känna till i form av rutiner, service, regler och underhåll.
Det kan t.ex. gälla:

  • Hyra av parkering, samt ställa sig i garagekö
  • Ta ut pengar ur den inre fonden
  • Fråga om stadgar och regler
  • Vid större fel i lägenheten
  • Övriga frågor rörande ditt boende
KONTAKTUPPGIFTER TILL VICEVÄRDEN:

Telefon:  010 – 442 40 84
Adress till vicevärdens kontor: Skäggetorpsgatan 6 (Gasellen).
Besökstid: helgfria tisdagar kl.19.00-20.00 och torsdagar kl.10.00-11.00.
Telefontid: måndagar – torsdagar kl. 08.00-09.00.
E-postadress: mats.wall@hsb.se

Det finns även en brevlåda vid vicevärdens expedition, där du kan lägga brev till vicevärden eller styrelsen.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Trivselaktiviteter

Trivselaktiviteter – av medlemmar och för medlemmar Alla trivselaktiviteter är från och med den 1 januari 2023 medlemsstyrda.…
Läs mer

Altaner och mark

Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan…
Läs mer

Gymmet

Föreningens gym är beläget i föreningshuset på Skäggetorpsgatan 6. Inpassering sker med hjälp av tagg. Endast medlemmar äger…
Läs mer

Valberedningen

Engagera dig i föreningen Vill du engagera dig i föreningen? Vill du veta mer om boendeformen bostadsrätt? Du…
Läs mer

Bastu och pingsrum

Bastun har fått ett lyft och har totalrenoverats med nytt kakel, nymålade väggar, ny bastupanel och lavar, samt…
Läs mer

Hellbergssalen

HYRA HELLBERGSSALEN (endast för medlemmar) Vill du hyra Hellbergssalen? Var ute i god tid (tre veckor innan bokningstillfället).…