Styrelsen hade budgetmöte den 1 november. Styrelsen tog beslut om att höja årsavgifterna med 2,5 %. Höjningen gäller från den 1 januari 2023.

Beslutet grundar sig på höjda kostnader för sophantering, vatten och fjärrvärme samt höjda räntekostnader.

Beslutet samstämmer även med den ekonomiska planering enligt underhållsplanen, som har presenterats på tidigare föreningsstämmor.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Jul- och nyårshälsning 2020

Julhälsning med viktig information År 2020 har inneburit många utmaningar, inte bara för Sverige i allmänhet utan också…
Läs mer

Sök till valberedningen

Idag består valberedningen av tre personer. Inför kommande period letar vi efter en fjärde person. Vill du vara…
Läs mer

Skyddsrum

Skyddsrummen kan endast beträdas i samband med höjd beredskap eller krig. Se kartan som är länkad nedan. Läs…
Läs mer

Kallelse extrastämma 19 april

Kallelse, information, dagordning och förslag till nya stadgar finns under dokument. (klicka på länken). Kallelsen finns även publicerad…