Torsdagen den 29 april var det föreningsstämma i HSB brf. Gasellen. Stämman var stängd och genomfördes genom poströstning. Totalt 90 röster lades.

Valda av föreningsstämman 2021-04-29

Styrelseordförande
Per Blomberg
Mejl: per.blomberg@hsbgasellen.se

Vice styrelseordförande
Ewa Kindstrand
Mejl: ewa.kindstrand@hsbgasellen.se

Sekreterare
Leon Pejic
Mejl: leon.pejic@hsbgasellen.se

Vice sekreterare
Emma Lundqvist
Mejl: emma.lundqvist@hsbgasellen.se

Ledamot
Annelie Hjalmarsson
Mejl: annelie.hjalmarsson@hsbgasellen.se

Ledamot
Ibrahim Azizi
Mejl: ibrahim.azizi@hsbgasellen.se

Utsedd av HSB

HSB-ledamot
Tomas Eckerud
Mejl: tomas.eckerud@hsb.se

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Föreningsstämma 21 april

Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att…
Läs mer

Motioner

Senast den 28 februari ska motioner vara inlämnade. Lämna i vicevärdens brevlåda vid Skäggetorpsgatan. Motioner till föreningsstämman Motioner…
Läs mer

Altaner och mark

Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan…