Torsdagen den 29 april var det föreningsstämma i HSB brf. Gasellen. Stämman var stängd och genomfördes genom poströstning. Totalt 90 röster lades.

Valda av föreningsstämman 2021-04-29

Styrelseordförande
Per Blomberg
Mejl: per.blomberg@hsbgasellen.se

Vice styrelseordförande
Ewa Kindstrand
Mejl: ewa.kindstrand@hsbgasellen.se

Sekreterare
Leon Pejic
Mejl: leon.pejic@hsbgasellen.se

Vice sekreterare
Emma Lundqvist
Mejl: emma.lundqvist@hsbgasellen.se

Ledamot
Annelie Hjalmarsson
Mejl: annelie.hjalmarsson@hsbgasellen.se

Ledamot
Ibrahim Azizi
Mejl: ibrahim.azizi@hsbgasellen.se

Utsedd av HSB

HSB-ledamot
Tomas Eckerud
Mejl: tomas.eckerud@hsb.se

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Trapphusskärmar

Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av informationsskärmar i trapphusen. BrandFactory (www.brandfactory.se) är totalleverantör av…
Läs mer

Sök till valberedningen

Idag består valberedningen av tre personer. Inför kommande period letar vi efter en fjärde person. Vill du vara…