Hyresregler Hellbergssalen – reviderad 2024-02-06


Uthyrningen gäller endast Hellbergssalen. Inga övriga lokaler får användas under uthyrningstiden.

Vem får hyra lokalen?

Medlemmar boende i föreningen får hyra alla lediga tider från klockan 08.00 till klockan 21.00. Utomstående får endast hyra dagtid från klockan 08.00 till klockan 17.00 (efter granskning och endast efter styrelsebeslut).

Vad kostar det att hyra lokalen?

 • Måndag till fredag mellan klockan 08.00 – 17.00 (för medlemmar):
  • Två timmar kostar 300 kronor.
  • Fem timmar kostar 800 kronor.
 • Måndag till torsdag samt söndag mellan klockan 17.00 – 21.00 (för medlemmar):
  • Fyra timmar kostar 800 kronor.
  • Enstaka timmar kostar 250 kronor per timme.

 • Kvällstid fredag och lördag mellan klockan 17.00 – 21.00 (för medlemmar):
  • Enstaka timmar kostar 400 kronor per timme.
  • Helkväll (från klockan 17.00 till 21.00) kostar 1500 kronor.

 • Lördag och söndag mellan klockan 08.00 – 17.00 (för medlemmar):
  • Två timmar kostar 500 kronor.
  • Fem timmar kostar 1200 kronor.

Hyra hela dagar (endast medlemmar)

 • Vardag (klockan 08.00 – 17.00) kostar 1200 kronor.
 • Vardag (måndag till torsdag klockan 08.00 – 21.00) kostar 2000 kronor.
 • Helg (klockan 08.00 – 17.00) kostar 2000 kronor.
 • Helg (klockan 08.00 – 21.00) kostar 3000 kronor.

Betalning sker via kommande avgiftsavi.


Kontrakt

Endast medlemmar får hyra lokalen. Ett kontrakt ska skrivas under innan uthyrningen. En kopia på körkort-, pass- eller id-handling ska tas i samband med underskriften. Medlemmen som hyr lokalen ska och måste vara närvarande hela hyrestiden.

Inventarier

Hyrestagaren ansvarar för ordning och reda i lokalen samt att alla inventarier. Alla eventuella skador betalas av hyrestagaren. Sopor sorteras och slängs i soprum där det finns plats.

Ljud och bild

Användning av ljud- och bildanläggning får endast ske efter särskild överenskommelse. En extra kostnad om 1000 kronor tillkommer.

Larm

Kostnaden för eventuella utryckningar från Securitas på grund av störningar betalas av hyrestagaren.


OBS! Lokalen måste vara städad och klar, samt utrymd till, senast klockan 21.30.
Larmet går i gång klockan 21.40. Utryckningskostnaden vid eventuellt larm bekostas av medlemmen.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Föreningsstämma 29 april

Information till medlemmar inför ordinarie föreningsstämma för HSB brf. Gasellen i LinköpingStyrelsen för HSB brf. Gasellen har vid…
Läs mer

Föreningsstämma 21 april

Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att…
Läs mer

Containers

Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I…
Läs mer

Skyddsrum

Skyddsrummen kan endast beträdas i samband med höjd beredskap eller krig. Se kartan som är länkad nedan. Läs…