Linköpings kommun har tagit fram en ny karta som visar områden där det finns risk för översvämningar i samband med mycket kraftigt regn.

HSB brf. Gasellens översyn av krishantering omfattar även frågan om riskområden för översvämningar. Samordning med övriga fastighetsägare i Skäggetorp, såväl som med kommunen, är något som styrelsen arbetar vidare med.

Läs mer om kartläggningen som kommunen har gjort här.

Under sidan “Skyfall och översvämning” går det att läsa:

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda dig och din egendom vid kraftiga regn. Svenska städers dagvattennät är inte byggda för att klara av alltför stora mängder regn på kort tid, så ser det ut i alla städer. Kommunens VA-huvudman är Tekniska Verken och de arbetar ständigt för att förbättra ledningarna för spill- och dagvatten, men det går aldrig att helt bygga bort riskerna för översvämning. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare är beredd när skyfallet kommer. Här nedan finns en lista på tips för att förebygga översvämning på din fastighet.

  • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar från löv, is och snö. Undvik att stora vattensamlingar samlas runt huset. 
  • Vattnet bör om möjligt rinna från byggnaden, dock inte till omkringliggande fastigheter. 
  • Finns det risk att det rinner in vatten till din fastighet från intilliggande områden är det bra att förbereda sig med material för att skärma av flödet. Sandsäckar är ett exempel på lämpligt material för att stänga ute vatten.
  • Om du vet att ditt hus ligger inom ett riskområde för översvämning är det bra att hålla koll på väderrapporter och varningar.
  • Säkerställ att fastighetens ledningsnät är i gott skick och rätt kopplat.
  • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källaren.
  • Se över golvet i källaren, det bör bestå av ett material som tål vatten. 
  • Se över din hemförsäkring så att du vet vilka villkor som gäller vid översvämning
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Föreningsstämma 29 april

Information till medlemmar inför ordinarie föreningsstämma för HSB brf. Gasellen i LinköpingStyrelsen för HSB brf. Gasellen har vid…
Läs mer

Föreningsstämma 21 april

Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att…
Läs mer

Föreningsstämma 2024-04-25

Föreningsstämman är planerad till torsdag 25 april klockan 18.00. Eventuella motioner ska vara inlämnade senast sista februari. En…