Julhälsning med viktig information

År 2020 har inneburit många utmaningar, inte bara för Sverige i allmänhet utan också för HSB brf. Gasellen i synnerhet. Covid-19 har inte gått obemärkt förbi i någon del av samhället, varken utifrån ett humanperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för all förståelse och det goda samarbete som har följt i spåren av de åtgärder föreningen har varit tvungna att vidta. Det handlar bland annat om total nedstängning av alla gemensamma utrymmen i flera omgångar.

Styrelsen har beslutat att alla gemensamma utrymmen ska vara fortsätt stängda. Det gäller föreningslokalen, biblioteket, snickeriet, gymmet och bastun. Ny utvärdering görs löpande utifrån aktuella och gällande riktlinjer.

Styrelsen vill även rikta ett tack till alla medlemmar för alla gemensamma ansträngningar för att göra vårt område välordnat och välskött. Flera medlemmar har på frivillig basis plockat skräp, rensat undan ogräs och annat. Det uppskattas av alla medlemmar. Ett stort tack!

Årsavgifter för år 2021

Styrelsen hade budgetmöte den 3 november. Styrelsen beslutade att inte höja årsavgifterna för år 2021.

Andrahandsupplåtelse (andrahandsuthyrning)

Från och med den 2021-01-01 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrningar. Det gäller nya andrahandsuthyrningar som blir godkända efter styrelsebeslut. Enligt (ny) lagstiftning, per den 1 juli år 2014, ändrades reglerna vilket ger bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelser.Avgiften vid godkänd andrahandsupplåtelse är tio procent av ett prisbasbelopp på årsbasis. Ett prisbasbelopp för år 2021 år 47 600 kronor. Det innebär att den administrativa avgiften för att hyra ut en bostadsrätt i andrahand under år 2021 är 397 kronor per månad. Avgiften debiteras bostadsrättsinnehavaren.

I samband med den nya avgiften införs också nya rutiner för andrahandsuthyrning. Det innebär att alla ansökningar måste lämnas in i god för behandling av styrelsen. Senast två månader innan andrahandsuthyrningen är tänkt att påbörjas, ska styrelsen ha ansökan för behandling. Ett skriftligt svar lämnas efter ansökan har behandlats (inom skälig tid). Ansökan om andrahandsuthyrning som inte lämnas in i tid behandlas inte.

Observera att du är skyldig att lämna in en ansökan innan du börjar hyra ut i andra hand. Hämta ansökan hos vicevärden Mats Wall.

Styrelsen och vicevärden gör återkommande oaviserade hembesök hos medlemmar, där det finns eventuella oklarheter kring vem som bor (eller inte) i bostadsrätten. Anmodan (varning) skickas där otillåten andrahandsupplåtelse föreligger. Enligt föreningens stadgar och Bostadsrättslagen är det fog för uppsägning av medlemskap och förverkande av nyttjanderätten till bostadsrätten, om det förekommer olovlig andrahandsupplåtelse.

Trafik i området

Från och med 2021-01-01 får du maximalt stå sex (6) minuter med din bil i området. Det gäller vid aktiv i- och urlastning. Du får alltså inte stå parkerad i området. Det gäller oavsett skäl. Sexminutersregeln gäller i många andra bostadsområden i Linköping – även i resten av Skäggetorp. Aimo Park övervakar aktivt området för att göra det tryggare utifrån ett trafikperspektiv. Undvik i möjligaste mån att köra bil i området. Tack för visad förståelse.

Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år önskar,
Styrelsen för HSB brf. Gasellen
Vicevärden Mats Wall.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Kallelse extrastämma 19 april

Kallelse, information, dagordning och förslag till nya stadgar finns under dokument. (klicka på länken). Kallelsen finns även publicerad…
Läs mer

Avgiftshöjning 2022

Årsavgifter för år 2022 Styrelsen hade budgetmöte den 18 oktober. Styrelsen tog beslut om att höja årsavgifterna med…
Läs mer

Pool och studsmatta

Det är inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på altanen – och inte på HSB brf. Gasellens…