Informationsskärmar

Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av digitala informationsskärmar i trapphusen.

Den förberedande kabeldragningen genomfördes av Bravida och de kommer också installera skärmarna i samtliga trapphus. Installationen kommer ta ett par veckor och vi ber om överseende för eventuella störande ljud under installationen. Det bör vara avklarat inom kort.

Ta gärna för vana att läsa aktuell information på skärmarna. Emellanåt kommer det vara viktig information som presenteras och som medlem i en bostadsrättsförening vill man hålla sig uppdaterad. All framtida information kommer att presenteras på dessa skärmar och Gasellens hemsida.

Beslutet samstämmer med planerade åtgärder från underhållsplanen, som har presenterats på tidigare föreningsstämmor.

Höjning av avgift

Styrelsen beslutade på budgetmötet den 18 oktober, om att höja årsavgifterna med 1,5 % från och med den 1 januari 2022.

Det har arbetats extensivt med förebyggande åtgärder och underhåll senaste åren. Gårdagens ekonomiska beslut har bidragit till en stabil föreningsekonomi idag. Resultatet är en genomsnittligt låg årsavgift som varit oförändrad senaste åren.

Men med ökande kostnader och allt större underhållsbehov på sikt är det nödvändigt att vidta åtgärder som underlättar framtida lånebehov och eliminerar kraftiga avgiftshöjningar.

Beslutet går i linje med den ekonomiska planering som presenterats på tidigare föreningsstämmor. Därtill har man även tagit till hänsyn ökande kostnader för avfallshantering, vatten och fjärrvärme.

Vicevärdens kontor

Vicevärdens kontor är stängt för fysiska besök tills vidare men det går bra att ringa, mejla eller lämna en lapp i vicevärdens brevlåda.

Mejladress: mats.wall@hsb.se

Telefonnummer: 010 442 40 84 (måndag till torsdag mellan klockan 08.00 – 09.00).

Brandvarnare

Bränder är något som orsakar stora skador och kan påverka livssituationen för många väldigt negativt. Att ha en fungerande brandvarnare är en väldigt billig försäkring som både skyddar dig och dina grannar. Styrelsen vill påminna om att testa din brandvarnare regelbundet och byta batterier vid behov.

  • Införskaffa gärna brandfilt (cirka 120 x 180 cm) och/eller pulversläckare som kan släcka mindre bränder
  • Ring 112 vid brand och livshotande fara.
  • Vid okontrollerad brand, stäng alla innerdörrar för att bromsa spridningen och följ instruktionerna från 112.
  • Ha särskild uppmärksamhet vid användning av levande ljus och spisar.
  • Använd inte elektriska värmefiltar eller madrassvärmare när du skall sova. Följ tillverkarens instruktioner.
  • Ladda inte elektronik utan uppsikt och över natten för laddning.
  • Ladda inte elektronik på soffor, fåtöljer, sängar och annat som lätt kan börja brinna.
  • Större batterier för elcyklar, elsparkcyklar och liknande bör hanteras speciellt varsamt och alltid laddas under noggrann uppsikt.
  • Rökning är den vanligaste dödsbrandsorsaken. Med försiktighet och säkra rutiner förhindrar man många tråkiga situationer.
  • Undersök vidare genom att kontakta ditt försäkringsbolag och/eller kommunen för tips och råd.

Akuta fel

Akuta fel som exempelvis vattenläckage eller större elfel anmäls omgående till:

HSB Boservice, telefonnummer: 010 – 442 40 00.

Tänk på att fel som inte är akuta och som rapporteras till jouren kostar medlemmarna cirka 3 000 kronor per utryckning.


Aimo Park

Vid problem med felparkerade bilar ring gärna Aimo Park, telefonnummer: 077 – 196 90 00.

Parkering inom föreningens gator är begränsat till maximalt sex (6) minuter för i- och urlastning.


Vid misstanke om brott

Kontakta alltid Polisen på telefonnummer: 114 14.


Trapphusdörrar

Stäng ALLTID dörren till trapphuset så inga obehöriga kommer in. Försök också att undvika släppa in främlingar.


Störningar

Vid störningar i boendet kontakta i första hand den som stör.

Hjälper inte det, skriv upp vad störningen består av samt dag och klockslag. Lämna sedan till vicevärden eller representant för styrelsen.

Vid akuta störningar, kontakta Securitas störningsjour, telefonnummer: 010 – 470 52 22.


Problem med skadedjur

Vid problem med till exempel myror, råttor, mjölbaggar eller andra skadedjur ring Nomor på telefonnummer: 0771 – 12 23 00.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Föreningsstämma 21 april

Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att…
Läs mer

Föreningsstämma 29 april

Information till medlemmar inför ordinarie föreningsstämma för HSB brf. Gasellen i LinköpingStyrelsen för HSB brf. Gasellen har vid…
Läs mer

Pool och studsmatta

Det är inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på altanen – och inte på HSB brf. Gasellens…
Läs mer

Gaselleninfo september 2021

Uppställning av containrar Mellan den 23 och 27 september kommer det ställas upp containrar inom området. I dessa…