Det är inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på altanen – och inte på HSB brf. Gasellens allmänna ytor.

Bostadsrättsföreningar har vad som brukar kallas för fastighetsägaransvar. Det innebär att bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla fastigheten säker och se till att den fungerar som den ska och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende och utomstående. Det här ansvaret kan aktualiseras i och med att en bostadsrättshavare redan har ställt upp en studsmatta, flyttbar pool eller annat lekredskap på föreningens mark.

Det är inte tillåtet att sätta upp pool, studsmatta eller andra lekredskap på föreningens mark.

Dessa regler gäller enligt fastslagna trivselregler på två varandra följande stämmor under år 2017 (extrastämma 2017-03-30 och ordinarie föreningsstämma 2017-04-27). Trivselreglerna antogs enhälligt av stämmorna vid respektive tillfälle.

Enligt utdrag ur föreningens stadgar § 38 gäller:

”Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler. Om det förekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs upp med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.”

Observera att ovanstående regler gäller utan undantag och inte är öppet för diskussion.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Laddstolpar

I enlighet med tidigare utskickad information har arbetet med laddstolpar påbörjats. Styrelsen har undersökt intresset. Ett antal medlemmar…
Läs mer

Gaselleninfo augusti 2021

Hej, Styrelsen och vicevärden hoppas alla medlemmar haft en trevlig sommar! Läs gärna hela informationsbladet då det finns…
Läs mer

Höjning av månadsavgifter

Hej medlem! Styrelsen för HSB brf. Gasellen hade budgetmöte den 31 oktober. Planeringen inför år 2024 är påbörjad…
Läs mer

Hyresregler Hellbergsalen

Hyresregler Hellbergssalen – reviderad 2024-02-06 Uthyrningen gäller endast Hellbergssalen. Inga övriga lokaler får användas under uthyrningstiden. Vem får…