Information till medlemmar inför ordinarie föreningsstämma för HSB brf. Gasellen i Linköping
Styrelsen för HSB brf. Gasellen har vid sitt styrelsemöte den 26 januari 2021, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 29 april ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Tillfällig lag medger enbart poströstning efter beslut av styrelsen
En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra föreningsstämmorna utan hälsorisker för medlemmar och andra. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

Handlingar
Kallelse, årsredovisning och poströstningsformulär delas senast två veckor innan stämman. Håll utkik i ditt postfack.

Lämna in din poströst senast den 26 april i vicevärdens brevlåda.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Hyresregler Hellbergsalen

Hyresregler Hellbergssalen – reviderad 2024-02-06 Uthyrningen gäller endast Hellbergssalen. Inga övriga lokaler får användas under uthyrningstiden. Vem får…
Läs mer

Skyddsrum

Skyddsrummen kan endast beträdas i samband med höjd beredskap eller krig. Se kartan som är länkad nedan. Läs…
Läs mer

Avgiftshöjning 2022

Årsavgifter för år 2022 Styrelsen hade budgetmöte den 18 oktober. Styrelsen tog beslut om att höja årsavgifterna med…
Läs mer

Gaselleninfo augusti 2021

Hej, Styrelsen och vicevärden hoppas alla medlemmar haft en trevlig sommar! Läs gärna hela informationsbladet då det finns…