Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att fler medlemmar engagerar sig vid poströstning, vilket är mycket positivt).

Riksdagen beslutade den 23 februari att återinföra den tillfälliga stämmolagen (från den 1 mars). Föreningsstämman för HSB brf. Gasellen är den 21 april. Kallelse, underlag och poströstningsformulär delades ut i postfacken söndagen den 3 april.

Stämman den 21 april kommer att vara stängd för deltagande. Endast poströstning kommer att genomföras.

Kallelse och dagordning har delgivits alla medlemmar per den 3 april 2022. Anslag i trapphusen har funnits sedan den 3 april.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Containers

Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I…
Läs mer

Sök till valberedningen

Idag består valberedningen av tre personer. Inför kommande period letar vi efter en fjärde person. Vill du vara…
Läs mer

Gaselleninfo sommar 2023

Hej, Styrelsen vill önska alla medlemmar en trevlig sommar. Vicevärden har semester Mats har semester under veckorna 28…
Läs mer

Höjning av årsavgifter

Styrelsen hade budgetmöte den 1 november. Styrelsen tog beslut om att höja årsavgifterna med 2,5 %. Höjningen gäller…