Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att fler medlemmar engagerar sig vid poströstning, vilket är mycket positivt).

Riksdagen beslutade den 23 februari att återinföra den tillfälliga stämmolagen (från den 1 mars). Föreningsstämman för HSB brf. Gasellen är den 21 april. Kallelse, underlag och poströstningsformulär delades ut i postfacken söndagen den 3 april.

Stämman den 21 april kommer att vara stängd för deltagande. Endast poströstning kommer att genomföras.

Kallelse och dagordning har delgivits alla medlemmar per den 3 april 2022. Anslag i trapphusen har funnits sedan den 3 april.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Pool och studsmatta

Det är inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på altanen – och inte på HSB brf. Gasellens…
Läs mer

Trapphusskärmar

Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av informationsskärmar i trapphusen. BrandFactory (www.brandfactory.se) är totalleverantör av…
Läs mer

Laddstolpar

I enlighet med tidigare utskickad information har arbetet med laddstolpar påbörjats. Styrelsen har undersökt intresset. Ett antal medlemmar…
Läs mer

Föreningsstämma 29 april

Information till medlemmar inför ordinarie föreningsstämma för HSB brf. Gasellen i LinköpingStyrelsen för HSB brf. Gasellen har vid…