I enlighet med tidigare utskickad information har arbetet med laddstolpar påbörjats. Styrelsen har undersökt intresset. Ett antal medlemmar har visat intresse för laddstolpar.

I första läget installeras sex stycken laddstolpar. Det handlar om fem stycken i och kring P1-garaget och garagelängan ut mot vägen (vid Storgården 13) samt en laddstolpe i P2-garaget. Systemet är utbyggnadsbart. Finns det intresse för laddstolpe? Lämna in din intresseanmälan till vicevärden.

Det kan eventuellt bli aktuellt med omflyttningar för vissa uthyrda parkeringsplatser med anledning av placering i infrastrukturen för el i föreningen. I aktuella fall meddelas berörd medlem och ett alternativ till parkering tilldelas.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Gaselleninfo november 2021

Informationsskärmar Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av digitala informationsskärmar i trapphusen. Den förberedande kabeldragningen…
Läs mer

Valberedningen 2021-2022

Den 29 april 2021 hade HSB brf. Gasellen föreningsstämma. Föreningsstämman valde valberedningen enligt nedan. Valberedningen Valberedningens ordförandeElisabeth Brandt…
Läs mer

Altaner och mark

Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan…
Läs mer

Containers

Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I…