Hej,

Styrelsen och vicevärden hoppas alla medlemmar haft en trevlig sommar!

Läs gärna hela informationsbladet då det finns viktiga punkter som behandlas.

Gemensamma utrymmen

Styrelsen har beslutat att försiktigt öppna upp vissa lokaler från och med den 1 september. Se nedan. Notera dock att ömsesidig hänsyn gäller.

  • Snickeriet, maximalt tre (3) personer åt gången
  • Gymmet, maximalt fyra (4) personer åt gången
  • Biblioteket, maximalt två (2) personer åt gången

Hellbergssalen kommer fortsatt vara stängd för privata tillställningar. Ny utvärdering görs framöver beroende på nya riktlinjer och regler.

Inglasning av balkonger

Det finns möjlighet att glasa in sin balkong. Åtgärden är bygglovspliktig. Om du önskar att glasa in balkongen så kontakta vicevärd Mats Wall. Han kan besvara eventuella frågor och redogöra för kostnad med mera. Kontakt bör göras omgående och helst innan den 1 september då detta arbete görs i anslutning med flera medlemmar.

Notifiering vid renoveringar

Om du avser att utföra någon typ av arbete eller renovering i bostaden bör grannarna meddelas om eventuella störningar. Det är väldigt uppskattat och kan helt ändra hur någon upplever tillfälliga störningar. Observera att renoveringsarbeten endast får genomföras mellan klockan 07.00 – 21.00 på vardagar och mellan klockan 09.00 – 21.00 på helger.

Inget får förvaras i trapphuset under renoveringen (och inte annars heller).

Lämna gärna en lapp som förklarar typen av störning och under vilka tider det kan tänkas vara aktuellt. Det kan hjälpa övriga boende att planera sina dagar bättre. Idag är detta speciellt viktigt då många arbetar hemifrån.

Notera att detta och mycket annat står i dokumentet Ansökan om ändring i bostadsrätt som man kan ladda ner från: https://www.hsbgasellen.se/dokumentsamling/

Parkeringsplatser

Hyr du en eller flera parkeringsplatser som du inte behöver skulle det uppskattas att du kontaktar vicevärd Mats Wall. Vi har ett begränsat antal platser och det är många som nyttjar bil dagligen. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och håller platser tillgängliga för så många som möjligt.

Cykelrensningen

Cykelrensningen i cykelrummen slutfördes tidigare i sommar. Har du fått din cykel bortforslad finns det fortfarande möjlighet att hämta den. Kontakta vicevärd Mats Wall innan den 1 september för mer information.

Kulkommittén informerar

Den 18 september är det dags för en kombinerad vår- och höstfest. Vårfesten fick ju ställas in på grund av rådande omständigheter. Festligheterna den 18 september äger rum mellan klockan 12.00 – 15.00. Platsen är Hellbergssalen i Gasellenhuset. Maximalt 50 sittande personer har möjlighet att delta. Mer information finns i bilaga Höstfest som delas ut tillsammans med detta informationsblad.

Givetvis anpassas verksamheten utifrån rådande omständigheter.

Om du är intresserad av att hjälpa till och stötta Kulkommittén så är du varmt välkommen att ta kontakt med Annelie Hjalmarsson. Om du i stället är intresserad av uppkommande aktiviteter eller har några funderingar kring dessa går det bra att kontakta Elisabeth eller Azeem.

Annelie Hjalmarsson
Mejl: hjalla@gmail.com

Elisabeth Brandt Öhrling
Mejl: elibra63@hotmail.com
Telefon: 070 921 35 92

Azeem Ahmad
Mejl: azeem59@gmail.com
Telefon: 076 588 48 94

Vicevärdens kontor

Vicevärdens kontor är stängt för fysiska besök tills vidare men det går bra att ringa, mejla eller lämna en lapp i brevlådan.

Telefon:         010 442 40 84 (måndag till torsdag mellan klockan 8:00-9:00)

Mejl:             mats.wall@hsb.se

Akuta fel

Akuta fel som exempelvis vattenläckage eller större elfel anmäls omgående till:

HSB Boservice, telefon 010 – 442 40 00.

Tänk på att fel som inte är akuta och som rapporteras till jouren kostar medlemmarna cirka 3 000 kronor per utryckning.


Aimo Park

Vid problem med felparkerade bilar ring gärna Aimo Park, telefon 077 – 196 90 00.

Maximalt sex (6) minuter gäller för i- och urlastning.


Vid misstanke om brott

Kontakta alltid Polisen på telefon 114 14.


Trapphusdörrar

Stäng ALLTID dörren till trapphuset så inga obehöriga kommer in. Försök också att undvika släppa in främlingar.


Störningar

Vid störningar i boendet kontakta i första hand den som stör.

Hjälper inte det, skriv upp vad störningen består av samt dag och klockslag. Lämna sedan till vicevärden eller representant för styrelsen.

Vid akuta störningar, kontakta Securitas störningsjour, telefon 010 – 470 52 22.
Problem med skadedjur

Vid problem med till exempel myror, råttor, mjölbaggar eller andra skadedjur ring Nomor på 0771 – 12 23 00.

Föreningens hemsida

Du kan även läsa denna information samt annan viktig information på vår hemsida: www.hsbgasellen.se

Tack för gott samarbete,
Styrelsen och vicevärden

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Jul- och nyårshälsning 2020

Julhälsning med viktig information År 2020 har inneburit många utmaningar, inte bara för Sverige i allmänhet utan också…
Läs mer

Sök till valberedningen

Idag består valberedningen av tre personer. Inför kommande period letar vi efter en fjärde person. Vill du vara…
Läs mer

Valberedningen 2021-2022

Den 29 april 2021 hade HSB brf. Gasellen föreningsstämma. Föreningsstämman valde valberedningen enligt nedan. Valberedningen Valberedningens ordförandeElisabeth Brandt…