VAD GÄLLER VID RENOVERING?

Observera att alla typer av renoveringar ska godkännas av styrelsen i HSB brf. Gasellen. I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande bostadsrättsinnehavarens ändringar i lägenheten. Av dessa framgår att bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

• Ingrepp i bärande konstruktioner
• Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, el och ventilation
• Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Observera att vissa ändringar också innebär att du måste ha ett godkänt bygglov eller att en bygganmälan görs. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att kontrollera och ansöka om detta. Dock så innebär inte ett beviljat bygglov hos kommunen per automatik att du som bostadsrättsinnehavare har tillstånd av styrelsen att genomföra planerade ändringar. Godkänt bygglov ska alltid biläggas ansökan om sådant finns.

Kontakta vicevärden för att få fram planlösningsritningar.

Vid ingrepp i bärande konstruktioner måste en byggnadskonstruktör konsulteras få att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Intyg ska biläggas ansökan till styrelsen. Observera att även ingrepp i icke bärande väggar kan påverka lägenhetens väsentligt och därmed kräver styrelsens tillstånd. Inhämta alltid styrelsens tillstånd innan du gör några ingrepp i väggar i lägenheten.

Alla renoveringar måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ange vilka auktoriserade entreprenörer du planerar att använda i din ansökan till styrelsen. Ange även inom vilka områden som entreprenören är auktoriserad (t.ex. el och vvs m.m.).

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem på grund av rivna väggar eller vattenskador på grund av felaktiga utföranden, kan göra att du som bostadsrättsinnehavare hålls ansvarig även om styrelsen har gett tillstånd för åtgärden. Godkännandet från styrelsen innebär inte per automatik att denna övertar ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter ska alltid fackman kallas in.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Vicevärden

Ska du renovera ditt badrum eller kök? Behöver du ta ut pengar från den inre fonden.Vicevärden är styrelsens…
Läs mer

Trivselregler

Antagna på extrastämma 2017-03-30 och föreningsstämma 2017-04-28. Reviderade våren år 2020. FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för…
Läs mer

Planerade arbeten

HSB brf. Gasellen är en HSB-certifierad förening. Styrelsen anstränger sig för att ge alla medlemmar viktig information och…
Läs mer

Hellbergssalen

HYRA HELLBERGSSALEN Vill du hyra Hellbergssalen? Kontakta Ingegerd Sjöqvist Telefon: 013-178858, 073-0921203.Mejl: ingegerd.sjoqvist@bredband.net Telefontider: måndag – fredag klockan…
Läs mer

Stadgar Gasellen

Nedanstående stadgar är HSB:s normalstadgar 2011 version fem. Innehållsförteckning OM FöRENINGEN     § 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte§ 2…
Läs mer

Trivselaktiviteter

Trivselaktiviteter – KULKOMMITTÉN KUL står för kultur, utbildning och ledarskap. Kulkommittén har i sitt arbete till uppgift att…