Senast den 28 februari ska motioner vara inlämnade. Lämna i vicevärdens brevlåda vid Skäggetorpsgatan.

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman måste lämnas in till vicevärdskontoret absolut senast den 28 februari. Motioner som lämnas in senare behandlas till nästa års stämma.

För att behandlas bör dessa punkter finnas med i motionen:

  • Rubrik: motion angående XXXXXXX
  • Förslag till konkret åtgärd: XXXXXXX
  • Motivering och bakgrund till förslaget: XXXXXXX
  • Ort och datum

Namnteckning

Respektera sista inlämningsdatum. Motioner som lämnas in senare än den 28 februari 2021 behandlas inte på årets stämma, utan på stämman 2022.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Kameraövervakning i soprum

År 2015 tog dåvarande styrelsen ett beslut om att installera övervakningskameror i två soprum för vidare utvärdering. Efterföljande…
Läs mer

Pool och studsmatta

Det är inte tillåtet att ha pool eller studsmatta på altanen – och inte på HSB brf. Gasellens…
Läs mer

Altaner och mark

Det är inte tillåtet att på eget bevåg utan skriftlig ansökan göra förändringar av befintlig altan. Ändringar kan…
Läs mer

Jul- och nyårshälsning 2020

Julhälsning med viktig information År 2020 har inneburit många utmaningar, inte bara för Sverige i allmänhet utan också…