Senast den 28 februari ska motioner vara inlämnade. Lämna i vicevärdens brevlåda vid Skäggetorpsgatan.

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman måste lämnas in till vicevärdskontoret absolut senast den 28 februari. Motioner som lämnas in senare behandlas till nästa års stämma.

För att behandlas bör dessa punkter finnas med i motionen:

  • Rubrik: motion angående XXXXXXX
  • Förslag till konkret åtgärd: XXXXXXX
  • Motivering och bakgrund till förslaget: XXXXXXX
  • Ort och datum

Namnteckning

Respektera sista inlämningsdatum. Motioner som lämnas in senare än den 28 februari 2021 behandlas inte på årets stämma, utan på stämman 2022.

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Gaselleninfo augusti 2021

Hej, Styrelsen och vicevärden hoppas alla medlemmar haft en trevlig sommar! Läs gärna hela informationsbladet då det finns…
Läs mer

Sök till valberedningen

Idag består valberedningen av tre personer. Inför kommande period letar vi efter en fjärde person. Vill du vara…