Senast den 28 februari ska motioner vara inlämnade. Lämna i vicevärdens brevlåda vid Skäggetorpsgatan.

Motioner till föreningsstämman

Motioner till föreningsstämman måste lämnas in till vicevärdskontoret absolut senast den 28 februari. Motioner som lämnas in senare behandlas till nästa års stämma.

För att behandlas bör dessa punkter finnas med i motionen:

  • Rubrik: motion angående XXXXXXX
  • Förslag till konkret åtgärd: XXXXXXX
  • Motivering och bakgrund till förslaget: XXXXXXX
  • Ort och datum

Namnteckning

Respektera sista inlämningsdatum. Motioner som lämnas in senare än den 28 februari 2021 behandlas inte på årets stämma, utan på stämman 2022.

0 Shares:
Tips på liknande artiklar
Läs mer

Kameraövervakning i soprum

År 2015 tog dåvarande styrelsen ett beslut om att installera övervakningskameror i två soprum för vidare utvärdering. Efterföljande…
Läs mer

Containers

Den 2 – 6 mars kommer det att stå containrar uppställda runt om i HSB Gasellens område. I…
Läs mer

Föreningsstämma 21 april

Styrelsen har beslutat att även i år genomföra poströstning. Detta utifrån rekommendationer från HSB (och det faktum att…