Hej,

Första halvåret av år 2020 har inneburit många utmaningar, inte bara för Sverige i allmänhet utan också för HSB brf. Gasellen i synnerhet. Covid-19 har inte gått obemärkt förbi i någon del av samhället, varken utifrån ett humanperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för all förståelse och det goda samarbete som har följt i spåren av de åtgärder föreningen har varit tvungna att vidta. Det handlar bland annat om total nedstängning av alla gemensamma utrymmen.

Gemensamma utrymmen

Styrelsen har beslutat att alla gemensamma utrymmen är stängda över sommaren. Det gäller föreningslokalen, snickeriet, gymmet och bastun. Styrelsen följer aktuella rekommendationer. Ny utvärdering görs i augusti på första ordinarie styrelsemötet efter sommaren.

Styrelsen vill även rikta ett tack till alla medlemmar för alla gemensamma ansträngningar för att göra vårt område välordnat och välskött. Flera medlemmar har på frivillig basis plockat skräp, rensat undan ogräs och annat. Det uppskattas av alla medlemmar. Ett stort tack!

Åtgärder i soprum

År 2015 tog dåvarande styrelsen ett beslut om att installera övervakningskameror i två soprum för vidare utvärdering. Efterföljande styrelser har arbetat med att informera om sopsortering i föreningens soprum. Tyvärr har problemen med bristande sopsortering och dumpning av miljöfarliga ämnen i föreningens soprum lett till att styrelsen måste vidta åtgärder. Kostnaderna för extra tömningar av sopor som inte har sorterats rätt samt kostnader för att ta hand om skräp och annat som har dumpats i föreningens soprum har tyvärr ökat rejält de senaste åren.

Under juni år 2020 installeras det övervakningskameror i alla soprum. Kamerorna kommer att användas i utbildningssyfte – att utbilda föreningens medlemmar i sopsortering. Kamerorna kommer att användas tillsammans med nuvarande inpasseringssystem. Det ger vicevärden och styrelsen möjlighet att vidta åtgärder mot de medlemmar som behöver vidare vägledning i sopsortering.

Vid större mängder avfall (t.ex. vid renovering) så måste du själv köra bort ditt avfall. Boka föreningens släpkärra. Bokningen sker via bokningstavlan i föreningshuset (ingång vid gymmet på baksidan av Gasellen).

Grillning på altan eller balkong

Använd gärna föreningens grönytor för grillning. Tänk dock på att grilla på behörigt avstånd från fastigheterna. Minst tio meter rekommenderas. Följ även Länsstyrelsen när det gäller ett eventuellt eldningsförbud.

Observera att det ENDAST är tillåtet att grilla med elgrill på altanen eller på balkongen.
Det är inte tillåtet att grilla med gasolgrill eller kolgrill. Överträdelse leder till åtgärd.

Återbruk

Föreningen arbetar ständigt med miljöfrågor. Bland annat ser styrelsen över möjligheten att återbruka produkter som t.ex. slängs i containers vid städperioder i föreningen. Kontakta Annelie Hjalmarsson via hjalla@gmail.com om du är intresserad av att samarbeta kring återbruk.

Vicevärdens kontor

Vicevärden har semester under vecka 28, 29, 30 och 31.

Akuta fel

Akuta fel som exempelvis vattenläckage eller större elfel anmäls omgående till:

HSB Boservice, telefon 010-442 40 00.

Tänk på att fel som inte är akuta och som rapporteras till jouren kostar medlemmarna cirka 3 000 kronor per utryckning.

Aimo Park

Vid problem med felparkerade bilar ring gärna Aimo Park, telefon 077 – 196 90 00. Max 11 minuter gäller för i- och urlastning.


Vid misstanke om brott

Kontakta alltid Polisen på telefon 114 14.


Trapphusdörrar

Stäng alltid dörren till trapphuset så inga obehöriga kommer in.

Störningar

Vid störningar i boendet kontakta i första hand den som stör. Hjälper inte det, skriv upp vad störningen består av samt dag och klockslag. Lämna sedan till vicevärden eller representant för styrelsen. Vid akuta störningar, kontakta Securitas störningsjour, telefon 010 – 470 52 22.

Problem med skadedjur

Vid problem med t.ex.
myror, råttor, mjölbaggar
eller andra skadedjur ring
Nomor på telefon
0771 – 12 23 00.

Tack för gott samarbete!

Trevlig midsommar önskar,
Styrelsen och vicevärden

Tips på liknande artiklar
Läs mer

Gaselleninfo sommar 2023

Hej, Styrelsen vill önska alla medlemmar en trevlig sommar. Vicevärden har semester Mats har semester under veckorna 28…
Läs mer

Gaselleninfo augusti 2021

Hej, Styrelsen och vicevärden hoppas alla medlemmar haft en trevlig sommar! Läs gärna hela informationsbladet då det finns…
Läs mer

Gaselleninfo september 2021

Uppställning av containrar Mellan den 23 och 27 september kommer det ställas upp containrar inom området. I dessa…
Läs mer

Gaselleninfo november 2021

Informationsskärmar Under november 2021 kommer informationstavlor och trapphusregister att ersättas av digitala informationsskärmar i trapphusen. Den förberedande kabeldragningen…
Läs mer

Gaselleninfo september 2022

Uppställning av containrar Mellan den 29 september och 3 oktober kommer det ställas upp containrar inom området. I…